Table of Contents

צרו קשר

החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

ראשת החוג וראשת ההדגש הלשוני-בלשני: פרופ' אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך itay.baruj@mail.huji.ac.il

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

הסופר הארגנטינאי חוליו קורטאסרהסופר הארגנטינאי חוליו קורטאסר

תואר בוגר

בדומה לתוכניות המוצעות כיום באוניברסיטאות המובילות בעולם, התוכנית החדשה של החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית היא בעלת אופי אזורי (רגיונאלי). על כן, התוכנית לתואר בוגר בלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים בתחומי הספרות, ההיסטוריה, התרבות והשפה (ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית).

בשנה הראשונה של התואר, תלמידי התוכנית יזכו להכיר את התחומים הנלמדים בו דרך קורסי מבוא בספרות איברית ולטינו-אמריקנית, בהיסטוריה של חצי האי האיברי ואמריקה הלטינית, ובשלוש שפות המדוברות על ידי מיליוני אנשים בעולם כולו- ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית.

החל מהשנה השנייה לתואר, התלמידים, יחד עם יועצי החוג, יוכלו לבחור מתוך מגוון קורסים היסטוריים ו/או ספרותיים ולבנות לעצמם תוכנית ייחודית ועשירה, שמתואמת להם. השנה השלישית של התואר כוללת קורסים מתקדמים שיעמיקו את הידע ואת המיומנויות שרכשו התלמידים במהלך השנתיים הראשונות לתואר.

בנוסף לקורסים המועברים באופן שוטף ע"י הסגל הקבוע של החוג, בכל שנה מגיעים לחוג שלנו מיטב המרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם האיברי והלטינו-אמריקני, אך גם מארה"ב ואירופה, על מנת להעביר קורסים מרוכזים ואינטנסיביים בהיסטוריה, בספרות, בבלשנות, בתרבות ובחברה של חצי האי האיברי ואמריקה הלטינית בעבר וכיום. קורסים אלה מועברים באנגלית או בספרדית ומאפשרים לתלמידים שלנו ליצור את קשריהם הראשונים עם מוסדות אקדמיים מחוץ לישראל.

חשוב להדגיש שאנחנו מעודדים את תלמידי השנה השלישית של החוג לנסוע לסמסטר באוניברסיטה בחו"ל. כפי שמצוין באתר, לחוג יש שורה ארוכה של הסכמים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.