Table of Contents

צרו קשר

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראשת החוג וראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הלשוני-בלשני: ד"ר אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך etbaruj@gmail.com

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

Julio Cortázar

תואר בוגר

בדומה לתוכניות המוצעות כיום באוניברסיטאות המובילות בעולם, התוכנית החדשה של החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים היא בעלת אופי אזורי (רגיונאלי). על כן, התוכנית לתואר בוגר מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים בתחומי הספרות, ההיסטוריה, התרבות והשפה (ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית).

בשנה הראשונה של התואר, תלמידי החוג יזכו להכיר את התחומים הנלמדים בו דרך קורסי מבוא בספרות איברית ולטינו-אמריקנית, בהיסטוריה של חצי האי האיברי ואמריקה הלטינית, ובשלוש שפות המדוברות על ידי מיליוני אנשים בעולם כולו- ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית.

החל מהשנה השנייה לתואר, התלמידים, יחד עם יועצי החוג, יוכלו לבחור מתוך מגוון קורסים היסטוריים ו/או ספרותיים ולבנות לעצמם תוכנית ייחודית ועשירה, שמתואמת להם. השנה השלישית של התואר כוללת קורסים מתקדמים שיעמיקו את הידע ואת המיומנויות שרכשו התלמידים במהלך השנתיים הראשונות לתואר.

בנוסף לקורסים המועברים באופן שוטף ע"י הסגל הקבוע של החוג, בכל שנה מגיעים לחוג שלנו מיטב המרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם האיברי והלטינו-אמריקני, אך גם מארה"ב ואירופה, על מנת להעביר קורסים מרוכזים ואינטנסיביים בהיסטוריה, בספרות, בבלשנות, בתרבות ובחברה של חצי האי האיברי ואמריקה הלטינית בעבר וכיום. קורסים אלה מועברים באנגלית או בספרדית ומאפשרים לתלמידים שלנו ליצור את קשריהם הראשונים עם מוסדות אקדמיים מחוץ לישראל.

חשוב להדגיש שאנחנו מעודדים את תלמידי השנה השלישית של החוג לנסוע לסמסטר באוניברסיטה בחו"ל. כפי שמצוין באתר, לחוג יש שורה ארוכה של הסכמים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.

לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז, אנא בקרו בשנתון התכנית כאן, כמו כן אנא עיינו בקובץ הבא למידע על תואר בוגר

לסטודנטים שלא התחילו את לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ז, אנא חפשו את תוכנית הלימודים הרלוונטית בהתאם לשנה בה התחלתם את לימודכם בחוג.