Table of Contents

צרו קשר

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראשת החוג וראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הלשוני-בלשני: ד"ר אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך etbaruj@gmail.com

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

Julio Cortázar

תארים מתקדמים

התוכנית לתואר שני בלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים באוניברסיטה העברית בירושלים מציעה לימודים מתקדמים ומחקר במרחב גיאוגרפי ותרבותי דינאמי ומרתק המקיף יותר מ-20 מדינות. התוכנית מתמקדת בהיסטוריה, בספרות, בשפה, בתרבות, וכמו כן בהיבטים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים של העולם האיברי והלטינו-אמריקני. היא מעניקה ידע עמוק ורחב על איזורים אלה ומציידת את התלמידים בכלים המחקריים והמתודולוגיים העדכניים ביותר.

הפקולטה המצטיינת, החוקרים המגיעים מארה"ב, אירופה ואמריקה הלטינית, כמו גם מקורות המחקר הרבים שבאמתחתה, הופכים את תוכנית התואר השני של החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים באוניברסיטה העברית לפלטפורמה ייחודית ומאתגרת ללימוד ולמחקר.

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים מציע שני סוגים של תוכניות תואר שני: הראשונה היא תוכנית בעלת אופי מחקרי הכוללת מגוון רחב של קורסים בנוסף לפרוייקט מחקר עצמאי (עבודת תזה). התוכנית האחרת מכילה גם היא מגוון רחב של קורסים, אך אינה כוללת עבודה בעלת אופי מחקרי.

 

התוכנית לתואר שני כוללת את תחומי ההתמחות הבאים:

-היסטוריה איברית ולטינו-אמריקנית

-ספרות ותרבות איברית ולטינו-אמריקנית

-בלשנות ספרדית

 

בעזרת היועצים האקדמיים שלנו, התלמידים מקבלים הזדמנות לבנות לעצמם תוכנית ייחודית אשר תתאים ליעדיהם ולתחומי העניין האישיים שלהם. במקרים מסוימים, התלמידים יתבקשו ללמוד שפת מחקר נוספת, שתוכל להיות שפה רומאנית (כמו ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית) או לימודי סטטיסטיקה, שיטות ראיון, או קורסים אחרים. דבר זה תלוי באופי המחקר שהתלמיד יבצע.

במסגרת התוכנית, התלמידים מתבקשים להשתתף בכל שנה בסמינר מחקרי. הסמינר מתמקד באתגרים המהותיים שעמם הלומדים בתארים מתקדמים מתמודדים בזמן שהם כותבים את עבודת התזה והדוקטורט. תלמידים הלומדים בתוכנית המחקרית של החוג נדרשים להציג לפחות עבודה אחת (או פרק בתזה) בסמינר המחקרי (הסמינר מקנה שתי נקודות זכות במהלך שנתיים).   

באישור המנחים או היועצים האקדמיים, התלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים ובסמינרים הרלוונטיים ללימודיהם ולמחקרם בחוגים אחרים (4-10 נקודות זכות) וכמו כן במפגשי יעוץ עם הפקולטה.

אנו מעודדים את תלמידי התואר השני שלנו ללמוד במהלך סמסטר בחו"ל באחת מהאוניברסיטאות הספרדיות או הלטינו-אמריקניות שעמן יש לנו הסכמי חילוף תלמידים.

תלמידים אשר עשו את התואר הראשון שלהם בחוג אחר יידרשו לקחת שיעורי השלמה מתוכנית התואר הראשון המוצעת ע"י החוג, כגון קורסי שפה, במידה והתלמידים אינם ברמת מתקדמים.

בקרו באתר לתלמידי מחקר כאן מרכז ללימודים מתקדמים כאן או באתר האוניברסיטה העברית כאן וכאן

כמו כן אנא עיינו בקובץ הבא למידע נוסף על תארים מתקדמים.

 

יועצת ללימודי תואר שני: פרופ' רות פיין.

ruth.fine@mail.huji.ac.il

Tel. 02-5883830