Table of Contents

צרו קשר

החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

 

ראשת החוג וראשת ההדגש הלשוני-בלשני: פרופ' אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך itay.baruj@mail.huji.ac.il

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

הסופר הספרדי מיגל דה סרוואנטס, מחבר "דון קיחוטה"מיגל דה סרוואנטס, מחבר "דון קיחוטה"

על אודות

בחוג חוקרים ולומדים את ההיסטוריה, הספרות, השפות והתרבות של אמריקה הלטינית והקריביים ושל חצי האי האיברי (ספרד ופורטוגל). כלומר, החוג מתמקד ביותר מעשרים מדינות אשר מרבית תושביהן מדברים ספרדית, פורטוגלית וקטלאנית - שלושת השפות הנלמדות אצלנו.

אנו הבית האקדמי היחידי בארץ המציע לימודים ברמה של תואר ראשון, שני ושלישי בלימודים איבריים ולטינו-אמריקניים. תוכנית הלימודים שלנו היא רגיונלית ורב-תחומית.

 

תוכנית הלימודים שלנו תובענית ומאתגרת כי אנו מאמינים שזו הדרך להקנות לתלמידינו את הכלים ואת הידע העיוני והלשוני שיאפשר להם להשתלב בעולם התעסוקה ו/או בעולם האקדמי.

 

לאורך שנים ארוכות המדינות בהן אנו עוסקים ידעו עליות ומורדות והיוו מקור לידתם של רעיונות, תגליות והמצאות ששינו את פני ההיסטוריה האנושית. בשנים האחרונות, רבות מהמדינות אותן חוקרים ועליהן לומדים אצלנו נמצאות בכותרות משלל סיבות. שאלת הפיכתה של ברזיל למעצמה, המשבר הכלכלי שפוקד מדינות כגון ספרד ופורטוגל, מאמציהן של מדינות כמקסיקו, ארגנטינה, קולומביה וצ'ילה להשתלב בזירה הכלכלית הגלובלית  – הם מבין הנושאים שמגבירים ומחזקים את השאיפה ואת הצורך להבין לעומק את ההיסטוריה, התרבות, החברה והשפות של העולם האיברי והלטינו-אמריקני. אנו גאים בהיותנו חוג חלוצי בתחום זה בנוף האקדמי הישראלי.