מיין לפי אנשים

צרו קשר

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראשת החוג וראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הלשוני-בלשני: ד"ר אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך etbaruj@gmail.com

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

פרופ' (אמריטוס) מירנה סולוטורבסקי

מירנה  סולוטורבסקי
חדר: 6605
02-5883829

מרצה בחוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים. השנה מלמדת קורס לתואר מוסמך בשם: "2666 מאת רוברטו בולניו" (29866). תחומי מחקרה: ספרות אמל"ט עכשווית ותיאוריה ספרותית. הקשר בין הספרות לפרה-ספרות. הקשר בין ה"עולם" לבין ה"כתיבה". סוגיות אונטולוגיות ואפיסטמולוגיות הקשורות לטקסט הספרותי.