מיין לפי אנשים

צרו קשר

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראשת החוג וראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il

ראשת ההדגש הלשוני-בלשני: ד"ר אלדינה קינטנה aldina.quintana@mail.huji.ac.il

יועץ המדור לתלמידי תואר ראשון: מר איתי ברוך etbaruj@gmail.com

מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616; advac@savion.huji.ac.il

 

ד"ר דניאל בלאושטיין

Daniel Blaustein
חדר: 6605 (מדעי הרוח)
02-5883829

תחומי מחקר: תיאוריה ספרותית, הספרות הלטינו-אמריקנית של המאות 20 ו-21

יליד ארגנטינה, ד"ר דניאל בלאושטיין מתגורר בישראל מאז 1987.חוקר ומרצה במדור ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים (מגמה ספרותית). בלאושטיין מלמד, בין השאר : "זרמים של הספרות הספרדית" (מן הרנסאנס עד תחילתו של האוונגרד), "קריאת טקסטים בתורת הספרות" (קורס על היבטים שונים בתיאוריה ובביקורת הספרותית), ו"מגמות עיקריות בסיפורת הלטינו-אמריקנית העכשווית" (סופרים ויצירות שהופיעו לאחר תופעת ה"בום" של שנות ה-60). כמו כן, מלמד קורס על ספרות לטינו-אמריקנית של המאה ה-20 באוניברסיטת תל-אביב. תחומי העניין והמחקר שלו הינם תיאוריה ספרותית, הגלות וביטוייה הספרותיים, ובעיקר הסיפורת הלטינו-אמריקנית של המאות 20 ו-21. בלאושטיין תרגם ספרים ומאמרים רבים בנושאי תורת הספרות והיסטוריה יהודית.