תכניות לימודים

אנו מזמינים אתכם להתרשם מהתכניות שאנו מציעים לתואר בוגר ולתארים מתקדמים. לשאלות נוספות ניתן לפנות ליועצות החוג.

תואר בוגר

בדומה לתוכניות המוצעות כיום באוניברסיטאות המובילות בעולם, התוכנית החדשה של החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית היא בעלת אופי אזורי (רגיונאלי). על כן, התוכנית לתואר בוגר מציעה לתלמידים מגוון רחב של קורסים בתחומי הספרות, ההיסטוריה, התרבות והשפה (ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית).

בשנה הראשונה של התואר, תלמידי החוג יזכו להכיר את התחומים הנלמדים בו דרך קורסי מבוא בספרות איברית ולטינו-אמריקנית, בהיסטוריה של חצי האי האיברי ואמריקה הלטינית, ובשלוש שפות המדוברות על ידי מיליוני אנשים בעולם כולו- ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית.

החל מהשנה השנייה לתואר, התלמידים, יחד עם יועצי החוג, יוכלו לבחור מתוך מגוון קורסים היסטוריים ו/או ספרותיים ולבנות לעצמם תוכנית ייחודית ועשירה, שמתואמת להם. השנה השלישית של התואר כוללת קורסים מתקדמים שיעמיקו את הידע ואת המיומנויות שרכשו התלמידים במהלך השנתיים הראשונות לתואר.

בנוסף לקורסים המועברים באופן שוטף ע"י הסגל הקבוע של החוג, בכל שנה מגיעים לחוג שלנו מיטב המרצים מאוניברסיטאות מובילות בעולם האיברי והלטינו-אמריקני, אך גם מארה"ב ואירופה, על מנת להעביר קורסים מרוכזים ואינטנסיביים בהיסטוריה, בספרות, בבלשנות, בתרבות ובחברה של חצי האי האיברי ואמריקה הלטינית בעבר וכיום. קורסים אלה מועברים באנגלית או בספרדית ומאפשרים לתלמידים שלנו ליצור את קשריהם הראשונים עם מוסדות אקדמיים מחוץ לישראל.

חשוב להדגיש שאנחנו מעודדים את תלמידי השנה השלישית של החוג לנסוע לסמסטר באוניברסיטה בחו"ל. כפי שמצוין באתר, לחוג יש שורה ארוכה של הסכמים עם אוניברסיטאות מובילות בעולם.

 

 

תארים מתקדמים

התוכנית לתואר שני בלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים באוניברסיטה העברית בירושלים מציעה לימודים מתקדמים ומחקר במרחב גיאוגרפי ותרבותי דינאמי ומרתק המקיף יותר מ-20 מדינות. התוכנית מתמקדת בהיסטוריה, בספרות, בשפה, בתרבות, וכמו כן בהיבטים החברתיים, הפוליטיים והכלכליים של העולם האיברי והלטינו-אמריקני. היא מעניקה ידע עמוק ורחב על איזורים אלה ומציידת את התלמידים בכלים המחקריים והמתודולוגיים העדכניים ביותר.

הפקולטה המצטיינת, החוקרים המגיעים מארה"ב, אירופה ואמריקה הלטינית, כמו גם מקורות המחקר הרבים שבאמתחתה, הופכים את תוכנית התואר השני של החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית לפלטפורמה ייחודית ומאתגרת ללימוד ולמחקר.

החוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית מציע שני סוגים של תוכניות תואר שני: הראשונה היא תוכנית בעלת אופי מחקרי הכוללת מגוון רחב של קורסים בנוסף לפרוייקט מחקר עצמאי (עבודת תזה). התוכנית האחרת מכילה גם היא מגוון רחב של קורסים, אך אינה כוללת עבודה בעלת אופי מחקרי.

התוכנית לתואר שני כוללת את תחומי ההתמחות הבאים:

- היסטוריה איברית ולטינו-אמריקנית

- ספרות ותרבות איברית ולטינו-אמריקנית

- בלשנות ספרדית

- התמחות בתרגום

בעזרת היועצים האקדמיים שלנו, התלמידים מקבלים הזדמנות לבנות לעצמם תוכנית ייחודית אשר תתאים ליעדיהם ולתחומי העניין האישיים שלהם. במקרים מסוימים, התלמידים יתבקשו ללמוד שפת מחקר נוספת, שתוכל להיות שפה רומאנית (כמו ספרדית, פורטוגלית או קטלאנית) או לימודי סטטיסטיקה, שיטות ראיון, או קורסים אחרים. דבר זה תלוי באופי המחקר שהתלמיד יבצע.

במסגרת התוכנית, התלמידים מתבקשים להשתתף בכל שנה בסמינר מחקרי. הסמינר מתמקד באתגרים המהותיים שעמם הלומדים בתארים מתקדמים מתמודדים בזמן שהם כותבים את עבודת התזה והדוקטורט. תלמידים הלומדים בתוכנית המחקרית של החוג נדרשים להציג לפחות עבודה אחת (או פרק בתזה) בסמינר המחקרי (הסמינר מקנה שתי נקודות זכות במהלך שנתיים).   

באישור המנחים או היועצים האקדמיים, התלמידים יוכלו להשתתף בשיעורים ובסמינרים הרלוונטיים ללימודיהם ולמחקרם בחוגים אחרים (4-10 נקודות זכות) וכמו כן במפגשי יעוץ עם הפקולטה.

אנו מעודדים את תלמידי התואר השני שלנו ללמוד במהלך סמסטר בחו"ל באחת מהאוניברסיטאות הספרדיות או הלטינו-אמריקניות שעמן יש לנו הסכמי חילוף תלמידים.

תלמידים אשר עשו את התואר הראשון שלהם בחוג אחר יידרשו לקחת שיעורי השלמה מתוכנית התואר הראשון המוצעת ע"י החוג, כגון קורסי שפה, במידה והתלמידים אינם ברמת מתקדמים.

 

החל משנת הלימודים תשפ"ג תוכנית הלימודים החדשה לתואר שני בחוג כוללת 36 נ"ז (הן במסלול המחקרי הן במסלול העיוני).

דרישות המסלול המחקרי

2 נ"ז במדעי הרוח הדיגיטליים (קורס חובה)

26 נ"ז בחירה (בתיאום עם היועץ)

8 נ"ז שפה ברמת מתקדמים חלק מהנקודות הזכות

(*בעלי פטור משפת מחקר ילמדו 8 נ"ז קורסי עזר בתיאום עם יועץ החוג)

כתיבת עבודה סמינריונית אחת, שני רפראטים ועבודת תזה

דרישות המסלול העיוני 

2 נ"ז במדעי הרוח הדיגיטליים (קורס חובה)

34 נ"ז בחירה

כתיבת שתי עבודות סמינריוניות אצל שני מרצים שונים ושני רפראטים.

 

בשני המסלולים ההשתתפות בסמינרים המחלקתיים הינה חובה.

שני הסמינרים מעניקים 2 נ"ז (כל אחד 1 נ"ז) והם חלק מקורסי הבחירה בתואר.

 

תוכנית הלימודים החדשה תחול על תלמידים לתואר שני שיחלו בלימודי המוסמך בחוג באוקטובר 2022. 

 

בקרו באתר לתלמידי מחקר כאן או באתר האוניברסיטה העברית כאן

 

יועצת ללימודי תואר שני: פרופ' רות פיין:

ruth.fine@mail.huji.ac.il

Tel. 02-5883830