לוח שנה

א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

צרו קשר

המדור ללימודים איבריים ולטינו-אמריקניים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית, הר הצופים
ירושלים, מיקוד 9190501

ראשת המדור וראשת ההדגש ההיסטורי: ד"ר קלאודיה קדר claudia.kedar@mail.huji.ac.il
ראשת ההדגש הספרותי: פרופ' רות פיין ruth.fine@mail.huji.ac.il
יועצות המדור לתלמידי תואר ראשון: דר' קלאודיה קדר וגב' שני נבון navonshani@gmail.com
מזכירת המדור: גב' אדוה כהן 
בניין מדעי הרוח, חדר 4505
טל' 02-5883616

advac@savion.huji.ac.il